Dobrowolne ubezpieczenie OC lekarza – czym jest?

Hospital and medicine. Doctor at work

Ubezpieczenie OC lekarza może być dobrowolne pisanie w strefie publicznej. Szczególnie jest ono dedykowane lekarzom, którzy wykonują leczniczą działalność w ramach lekarskiej praktyki w formie uzupełnienia zakresu ubezpieczeniowej ochrony udzielanej wobec obowiązkowego OC lekarza. Takie dodatkowe ubezpieczenie można także traktować jako nadwyżkowe względem posiadanego obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarza. Dodatkowo, jest ono również przeznaczone dla lekarzy, którzy pracują w oparciu o umowę o pracę, umowę o dzieło albo umowę zlecenie nie prowadząc jednocześnie działalności w tym przypadku.

Ubezpieczenie OC lekarza przyczynia się do wielu zalet. Przede wszystkim odszkodowanie zostanie wypłacone na wypadek ewentualnej i nieumyślnej wyrządzonej szkody w trakcie wykonywania pracy. Dzięki niemu istnieje mniejsze ryzyko prowadzonej zawodowej działalności. Ubezpieczenie OC lekarza sprawi, iż będzie miał on większą wiarygodność w oczach pacjentów czy też partnerów. Polisa OC chroni przez regresowymi roszczeniami lekarza.

Dodatkowe ubezpieczenie OC lekarza obejmuje cywilną odpowiedzialność za wyrządzone szkody osobie trzeciej podczas udzielania zdrowotnych świadczeń czy też zaniechania niezgodnego z prawem z tytułu wykonywania zawodowych obowiązków. Dodatkowo, pokrywa ono wyłączone szkody z systemu obowiązkowych ubezpieczeń z takich szkód jak: wyrządzonych w trakcie udzielania pierwszej pomocy, na skutek ewidentnie rażącego niedbalstwa, a nawet wynikających z naruszenia praw pacjenta.

Obecnie na rynku wiele ubezpieczeniowych firm oferuje tego typu usługi. Warto dokładnie przeanalizować ofertę każdego potencjalnego ubezpieczyciela, dowiedzieć się jakie są o nim opinie względem także wypłacalności, przebiegu załatwiania wszelkich formalności, aby trafnie podjąć tę ważną decyzję.

Ludzie - zdjęcie utworzone przez Racool_studio - pl.freepik.com